Edukacja

Czy edukacja domowa jest w Polsce legalna?

Krótko mówiąc edukacja domowa to kształcenie dziecka poza standardowym systemem w placówkach szkolnych. Dziecko nie uczęszcza do szkoły a naukę pobiera indywidualnie. Tą tez nie przekazuje mu nauczyciel a rodzic czy opiekun. W Polsce coraz częściej słychać o zaletach tej metody chociaż nadal nie cieszy się ona tak dużym zainteresowaniem jak w Europie Zachodniej.

Zgodnie z ustawą z 1991 roku edukacja domowa jest legalna. Aby taki tok nauczania mogło odbywać dziecko należy wysłać specjalny wniosek do dyrektora szkoły, do której dziecko miałoby uczęszczać. W decyzji niezbędna okazuje się zawsze pomoc psychologa dziecięcego, który stwierdza brak przeciwwskazań do tego rodzaju kształcenia.

Obowiązkiem ucznia, który pobiera naukę w domu jest jednak pozytywne zdawanie egzaminów z każdej części programu. Na koniec roku uczeń taki otrzymuje standardowe świadectwo szkolne świadczące o przebyciu kolejnych klas i etapów programu edukacyjnego.

Warto wspomagać dzieci pomocami dydaktycznymi. Te dostępne w sklepie dla dzieci staną się nie tylko doskonałą rozrywką, ale również przedmiotami edukacyjnymi, dzięki którym dziecko uczące się w domu szybciej przyswoi obowiązując materiał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *