Usługi

Alimenty od niepracującego rodzica

Nawet 300 tysięcy rodziców nie płaci alimentów na swoje dzieci. Długi z tego tytułu wynoszą już ponad 13 miliardów złotych. Co ciekawe, wśród dłużników jest tylko 6% kobiet, ojcowie znacznie częściej nie tylko są zobowiązani do płacenia świadczenia alimentacyjnego, ale też częściej bagatelizują postanowienie sądu. Najczęstszą przyczyną niepłacenia alimentów na dziecko jest brak generowania dochodów. Jednym słowem, rodzic, któremu zasądzono konieczność płacenia alimentów, nie pracuje. Czy taka sytuacja zwalnia od tego obowiązku?

 

Kiedy można nie płacić alimentów?

Dziecko ma mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia i rozwoju na takim samym poziomie jak przed rozpadem związku swoich rodziców. Świadczenie alimentacyjne musi być płacone aż do momentu, w którym dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie oznacza to, że alimenty przestają być regulowane po ukończeniu przez dziecko pełnoletności. Jak przyznają specjaliści z kancelaria Kowalski, dopóki dziecko podejmuje naukę (również na uczelni wyższej), musi otrzymywać świadczenie alimentacyjne. Powodem zaprzestania realizacji takiego świadczenia nie może być brak zatrudnienia.

 

Co w sytuacji, w której rodzic nie płaci alimentów?

Jeśli rodzic, na którego został nałożony obowiązek alimentacyjny, nie płaci świadczenia, jego zadłużenie rośnie, a zobowiązanie nie zostanie darowane. W polskich więzieniach przebywa aktualnie ponad 5000 osób, które zostały pozbawione wolności za niepłacenie alimentów. Warto jednak dodać, że coraz więcej osób stara się podjąć pracę zarobkową i regulować zadłużenie z tego tytułu.

Jak potwierdza adwokat, rozwody Częstochowa przeprowadzane są w coraz większej liczbie, więc i alimentów zasądzanych jest coraz więcej. Niestety, część rodziców uchyla się od tego obowiązku, dlatego alimenty wypłacane są dziecku z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenie mogą płacić również dziadkowie, czyli rodzice osoby, która alimentów nie płaci.

 

Tekst powstał na podstawie informacji przekazanych przez http://kancelariakowalski.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *